top of page

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en behandeling tussen Mirza Beauty Clinic en de Cliënt

 

Afspraken:

 

  • Afspraken die uiterlijk een week voorafgaande de geplande datum wordt geannuleerd of verzet worden niet in rekening gebracht. 

  • Afspraken die in de laatste week voorafgaande de geplande datum geannuleerd of verzet worden, daar wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.

  • Afspraken die laatste 48 uur voorafgaande geplande datum worden geannuleerd of verzet worden, daar wordt 100% van de gehele behandeling in rekening gebracht.

  • Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, kan Mirza Beauty Clinic de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.

  • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Mirza Beauty Clinic de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

  • Mirza Beauty Clinic moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


Verantwoording en eigen risico:

Alle opdrachten van cliënt aan Mirza Beauty Clinic worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt. Door opdracht te geven aan Mirza Beauty Clinic verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

 

Klachten:

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Mirza Beauty Clinic. Mirza Beauty Clinic zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht:

  • Op elke overeenkomst tussen Mirza Beauty Clinic en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

  • Mirza Beauty Clinic is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers en/of cliënten op de verschillende sociale mediakanalen zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

bottom of page